karta absolwenta witrynaKażdy zarejestrowany absolwent naszej uczelni otrzymuje imienną kartę Klubu Absolwenta. Aby ją otrzymać, wystarczy złożyć w Biurze Karier UPH wypełnioną i podpisaną deklarację przystąpienia do Klubu Absolwenta (deklaracja do pobrania PDF) i cieszyć się pakietem korzyści, jakie wraz z naszymi Parterami przygotowaliśmy dla wszystkich członków Klubu Absolwentów.


plakat karta absolwenta m