wit3Witamy w społeczności Klubu Absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach!

Zapraszamy do zapoznania się z ideą oraz ofertą Klubu Absolwenta, a także z możliwymi ścieżkami współpracy z uczelnią.

Członkami Klubu mogą zostać absolwenci wszystkich rodzajów studiów, poziomów i form kształcenia prowadzonych aktualnie oraz w przeszłości przez UPH i jego poprzedników! Misją Klubu Absolwenta jest integracja środowiska absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Głównym celem Klubu Absolwenta jest podtrzymywanie więzi z absolwentami, promowanie sukcesów, osiągnięć i inicjatyw naszych absolwentów, organizacja spotkań oraz zjazdów absolwenckich. Najważniejszym założeniem Klubu Absolwenta jest nawiązywanie kontaktu i współpracy między absolwentami, partnerami a uczelnią. Będąc członkiem Klubu mogą Państwo także korzystać z oferty Biura Karier, między innymi z bezpłatnego udziału w szkoleniach i warsztatach, a także pełnego dostępu do serwisu biurokarier.edu.pl.

Serdecznie zachęcamy do przystąpienia do Klubu Absolwenta. Po złożeniu deklaracji otrzymają Państwo wyjątkową kartę Klubu Absolwenta UPH, która upoważnia jej właściciela do rabatów oraz zniżek u naszych Partnerów. Przygotowujemy szeroką ofertę skierowaną specjalnie do absolwentów naszej uczelni, a członkowie Klubu otrzymują newslettery z bieżącymi informacjami o spotkaniach, zniżkach od partnerów, nowych inicjatywach oraz wydarzeniach na uczelni, do udziału w których serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy również do współtworzenia Klubu Absolwenta UPH. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, propozycje i inicjatywy wszystkich naszych absolwentów.

Regulamin Klubu Absolwenta oraz deklaracja przystąpienia.

Czekamy na Państwa w Uczelni i pod adresem www.klubabsolwenta.uph.edu.pl